Britanska kratkodlaka mačka - Polaris WCF

 

POČETNA - RASNE MAČKE - DOBROBIT - PANSION - O NAMA - DNEVNIK


Rase - Odgajivačnice - Mrnjau Fest - Klub odgajivača - Usluge - Izložbe

Cat Club Le PETit WCF

Beograd, ENGLISH

Usluge za odgajivače mačaka

Sfinks Felicity

World Cat Federation je međunarodni savez felinoloških klubova. Odgajivač koji želi da gaji mačke u WCF sistemu prvo treba da izabere ovlašćeni WCF klub. Lista klubova je ovde:

  Full members of WCF (punopravni klubovi po zemljama)

Le PETit je punopravni član WCF i ovlašćen je za izdavanje sertifikovanih međunarodnih rodovnika za rasne mačke. Ako želite da krenete sa gajenjem maca u WCF sistemu preko Kluba Le PETit prvo se upoznajte sa Pravilnikom, a zatim kontaktirajte Klub i obavite registraciju odgajivačnice i odgojnih mačaka: 

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)


Prijava i registracije

Registracija imena odgajivačnice

1. Prijava za Klub Le PETit WCF

Odgajivači prijavljeni u Klubu Le PETit WCF imaju pravo na sledeće usluge i pogodnosti:

Međunarodni WCF dokumenti:

 • međunarodna registracija i zaštita imena odgajivačnice,

 • WCF rodovnici sa četiri generacije predaka i numerisanim hologramom,

 • dokumenti o transferu vlasništva nakon prodaje mace,

 • sertifikati o osvojenim WCF titulama.

On-line usluge:

 • elektronski zahtevi za sve usluge Kluba,

 • on-line izvod dugovanja,

 • on-line prijave za sve WCF izložbe,

 • non-stop pomoć oko odgoja, nege i vaspitanja mačaka preko Le PETit chat grupe.

Pomoć oko prodaje ili kupovine maca:

 • slobodno oglašavanje dostupnih maca na Fejsbuk grupi Le PETit Mrnjau grupa i prodajnoj grupi Le PETit dostupne rasne mace,

 • oglašavanje dostupnih maca na sajtu i oglasima Kluba,

 • oglašavanje dostupnih maca u drugim WCF klubovima,

 • potraga, slanje preporuka i rezervacija mačaka u inostranstvu,

 • pomoć oko prodaje, uvoza ili izvoza mačaka.

Popusti za odgajivače:

 • značajni popusti na veterinarske usluge (vakcinacija, čipovanje, FIV / FeLV testovi, juvenalna sterilizacija i kastracija sa inhalacionom anestezijom) u ambulanti Pet Land,

 • popusti i dostava hrane i opreme za mace iz programa kompanije Plus Plus,

 • popusti na Trixie opremu za mace iz programa kompanije Happy Dog,

 • popusti za genetske testove na PKD, HCM i druge usluge laboratorija VetLab u Beogradu i AnimaLabs u Zagrebu.

Pomoć oko izlaganja maca na WCF izložbama:

 • obaveštenja o WCF izložbama maca u zemlji i okruženju,

 • pomoć oko rezervacije smeštaja i planiranja putovanja,

 • tumačenje WCF Show Rules pravilnika i pomoć oko prijave,

 • pomoć oko pripreme mačaka za izlaganje.

WCF odgajivači imaju prednost prilikom prijave maca za Mrnjau Fest.

  Prijava za Klub Le PETit WCF (on-line obrazac) 🔒


2a. Registracija novog imena odgajivačnice u WCF

Ako želite da gajite rasne mace u WCF sistemu, potrebno je da imate međunarodno registrovano ime odgajivačnice. Smislite tri originalna imena za odgajivačnicu a WCF će izabrati najbolji predlog:

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (uputstvo)

  Rules for registration of cattery names (rulebook)

  Registracija novog imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)

2b. Prenos imena odgajivačnice u WCF

Ako već imate odgajivačnicu registrovanu u FIFe, TICA ili drugoj međunarodnoj WCC organizaciji, potrebno je da se registrujete i u WCF pod istim imenom.

  Prenos imena odgajivačnice u WCF (on-line obrazac)


3. Registracija odgojne mačke u Klubu

Sve odgojne mačke u odgajivačnici moraju imati WCF rodovnik i moraju biti registrovane u Klubu. Uslov: dozvola za dalji odgoj (permission to breed).

Mačka sa WCC, LOOF ili MME rodovnikom će dobiti WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom.

Mačka sa rodovnikom nezavisne organizacije ili kluba može biti registrovana na osnovu WCF pravila, procene o pouzdanosti organizacije i provere rodovnika. Mačka će eventualno dobiti WCF rodovnik sa četiri generacije predaka i numerisanim zaštitnim hologramom:

  Registracija odgojne mačke u Klubu (on-line obrazac)


Usluge za registrovane odgajivače

WCF rodovnik

Prijava legla i rodovnici su obavezni za sve rasne mačiće u Le PETit WCF odgajivačnici. Molimo prijavite leglo do 8. nedelje i zatražite rodovnike najkasnije do 8. meseca od rođenja:

4. Prijava legla u WCF

Uslovi: odgajivačnica registrovana pri WCF, oba roditelja moraju da imaju WCF rodovnik. Brojeve mikročipova, tekstualne opise boja i EMS kodove mačića možete dostaviti kasnije:

  Prijava legla u WCF (on-line obrazac)

5. Izdavanje WCF rodovnika sa hologramom

Uslov: leglo prijavljeno u Klubu Le PETit WCF. Rodovnici će biti izdati kada se nesumnjivo utvrdi boja i šara mačeta:

  Izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

6. Ponovno izdavanje WCF rodovnika

Rodovnik može biti ponovno izdat radi dopune podataka ili ako je original izgubljen ili oštećen. Originalni rodovnik će biti poništen i obrisan iz baze podataka, i biće izdat novi sa novim hologramom i registracionim brojem:

  Ponovno izdavanje WCF rodovnika (on-line obrazac)

Transfer vlasništva i Sertifikat o poreklu mačke

7. Sertifikat o poreklu mačke

Sertifikat o poreklu mačke (privremeni rodovnik) je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao privremeni vlasnik rasne mačke, i da će mu puni WCF rodovnik biti predat kada ispuni uslove iz prodajnog ugovora:

  Sertifikat o poreklu mačke (on-line obrazac)

8. Transfer vlasništva mačke 

Transfer vlasništva je dokument koji izdaje i overava Klub, kojim se potvrđuje da je kupac postao vlasnik rasne mačke. Dokument je obavezan ako se mačka prodaje za dalji uzgoj ili ide u inostranstvo:

  Transfer vlasništva mačke (on-line obrazac)

Potvrda o osvojenoj WCF tituli

9. Potvrda o osvojenoj WCF tituli  

Potvrda o šampionskoj tituli ili plasmanu u godišnjem takmičenju osvojenom u WCF sistemu takmičenja. Lista titula je ovde: 

  WCF titule (uputstva i pravila)

  Potvrda o osvojenoj WCF tituli (on-line obrazac)


Dokumenti za preuzimanje

  Odgovorno gajenje mačaka u Klubu Le PETit WCF (pravilnik)

  Preporučeni veterinari za rasne mačke (Srbija)

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  WCF EMS Codes (breeds, colours and characteristics)

  Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije (2009.)

  Uplata za usluge Kluba (model uplatnice)


Dokumenti za registrovane odgajivače 🔒

  Ugovor o prodaji rasne mačke (obrazac)

  Ugovor o parenju rasnih mačaka (stud)

  Usluge za odgajivače mačaka ()


Sledeće: WCF izložbe mačaka...


Kontakti Kluba Le PETit:

  063-20-21-21 

  lepetit.rs@gmail.com

Pridružite nam se!

  Le PETit Mrnjau grupa  

YouTube  Le PETit on YouTube


© Le PETit Beograd / WCF RS-0287 / Eurobank: 250107000011576065